levelező rendszer

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

 

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona
Intézményvezetõ            

Ajánlja fel iskolánknak adója 1%-át

Amennyiben módja van rá, kérjük támogassa iskolánkat adója 1%-nak felajánlásával. Az így befolyt összeget iskolánk korszerûsítésre, szépítésére fordítjuk. Számlaszámunk: 18765395-1-14

Beiratás

Kedves Szülõk!

A 2016-17-es tanévre az elsõ osztályos gyermekek beíratásának helye: földszint, igazgatói iroda

idõpontja:

 

 • 2016. április 14-én 08.00-19.00-ig
 • 2016. április 15-én 08.00-18.00-ig

 

A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt vagy születési anyakönyvi kivonatot

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt

A gyermek TAJ kártyáját

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

/óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértõi véleményt/

Nyilatkozat a közös szülõi felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-tõl hatályos a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet 

– a szülõi felügyelet gyakorlása - elõírásai az irányadó)

Diákigazolvány igényléséhez: az okmányirodától kapott diákigazolvány igényléséhez szükséges, NEK azonosítóval ellátott fényképfelvételt

Tanulói tankönyvtámogatás igényléséhez a kedvezmény jogosultságát igazoló igazolást (3 vagy 4 gyermek esetén a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlékos igazolás; tartós betegséget igazoló orvosi igazolás; gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat)

Tanévre igényelt tanulóbiztosítás díját

Nevelési Tanácsadó vagy Szakértõi Bizottság szakvéleményét (ha van)

TOVÁBB

Iskola csalogató

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket és szüleiket 2016. március 19.-én 9 órakkor az iskolánkban.

 

Iskola közösség

 

TOVÁBB

Ökoiskola munkaterv

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ökoiskolai munkaterv 2015 – 2016

 

 

Célkitűzések:

 • Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
 • Anyag- és energiapazarlás kiküszöbölése.
 • Szülők bevonása az intézmény ökoiskolai tevékenységébe.
 • A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó erkölcsi alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
 • Érzékenység kialakítása környezetünk állapota iránt, ismerjük és óvjuk értékeit.
 • Legyen szempont az újrahasznosítás.
 • Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a megjelölt határidők betartása.
 • Kapcsolataink elmélyítése az önkormányzattal, civil szervezetekkel és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén.
 • Projekt napok (témahét, egészségnap, sportnap), környezetvédelemmel kapcsolatos vetélkedők szervezése, neves világnapok (Föld, víz, madarak és fák, állatok) megtartása a fenntarthatóság jegyében.
 • Iskolán kívüli tanulásszervezés (erdei iskola, tanulmányi kirándulás, terepi munka, nyári tábor)
 • Örökös ökoiskolává szeretnénk válni.

 

öko-munkacsoport tagok:

 • Czakler Vivien
 • Fritz Éva
 • Karsai Ödön
 • Dankházi Bence

 

 

esemény

időpont

felelős

Állatok világnapja

Őszi akadályverseny

 

Diák sportnap

október 2.

Szőke György

Csehi Andrea, DÖK

Joós Judit

Gesztenyegyűjtés

október 14-15.

Karsai Ödön

Madarak karácsonya

december

Vigh Magdolna

Ajándékkészítés természetes anyagokból

december

Joós Judit

Víz világnapja

március 22.

Csehi Andrea Ágnes

Föld napja

április 22.

Czakler Vivien

Madarak és fák napja

május 10.

Fritz Éva

Egészségnap

évente kétszer

Mikulcza Gáborné

Teanap

évente kétszer

Fritz Éva

Gyümölcsnap

évente kétszer

Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona

Virágosítás

évente kétszer

Nemes Márta

Használt elem gyűjtés

évente kétszer

Karsai Ödön

Papír gyűjtés

évente kétszer

Karsai Ödön

Elektromos hulladék gyűjtése

évente kétszer

Karsai Ödön

Cimbora túra

havonta

Fritz Éva

rontott, fénymásolt lapok újrahasznosítása

folyamatosan

iskolaközösség

szelektív hulladékgyűjtés

folyamatosan

iskolaközösség

energiafelhasználás folyamatos ellenőrzése

folyamatosan

iskolaközösség

csapok, WC tartályok meghibásodásának azonnali javítása

folyamatosan

technikai dolgozók

hóeltakarítás, csúszásmentesítés környezetbarát anyagok felhasználásával

téli időszak

technikai dolgozók

az időjárásnak megfelelő fűtés

téli időszak

technikai dolgozók

kertgondozás, gyomtalanítás, fűnyírás, öntözés

folyamatosan

technikai dolgozók

órák tartása a természetben

téma függvényében

tanítók, tanárok

 

TOVÁBB